Gegevens

Locatie Maranatha-samenkomsten
Opstandingskerk
Slangenkamp 2
3853 HM  Ermelo
Aanvang van de samenkomsten: Iedere zondag om 18:45 uur.

Bestuur
Voorzitter E. Kok Tel. 0341-552962
Secretaris W. Schoemaker Tel. 0341-561724
Penningmeester G. van den Brink Tel. 0341-561417
Bestuurslid R.J. Wallet Tel. 0341-356608
Bestuurslid W. Nap Tel. 0341-562205

Om een email te versturen klikt u hier

Giften
De Stichting Maranatha-samenkomsten is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en ingeschreven onder fiscaal nummer 8232 55 694. Uw giften zijn derhalve aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het bankrekeningnummer is: NL64 INGB 0007 1942 31 ten name van: Stichting Maranatha-samenkomsten te Ermelo

Over de Maranatha Samenkomsten
In het begin van de tachtiger jaren zijn de huidige Maranatha-samenkomsten ontstaan vanuit wekelijkse Bijbelstudieavonden van de Nederlandse Christelijke Gemeenschaps-bond. Er werden in eerste instantie vier diensten gepland op een zondagavond om te bezien of het beleggen van zulke diensten levensvatbaar was. Maar de respons op die avonden was dermate groot, dat reeds na twee zondagen werd besloten om daarmee door te gaan. Vrij snel daarna kwamen we eens in de veertien dagen bij elkaar, wat uitgroeide tot een wekelijkse samenkomst.

Tijdens onze Maranatha-samenkomsten klinkt het Profetische Woord. Wat is Gods journaal met betrekking tot de wereld, de Gemeente en Israël? De Bijbel laat ons zien hoe actueel die boodschap is voor de tijd waarin wij leven. Nog altijd is het Genadetijd en om die reden is het uiterst belangrijk om de boodschap van Verzoening, Vervulling en Verwachting te verkondigen in het licht van het Profetische Woord.

Tussen 18:45 en 19:00 uur en ook tijdens de dienst zingen we met elkaar prachtige liederen uit de bundels van Johannes de Heer, Glorieklokken en Opwekking. Dit doen we onder begeleiding van het orgel. Tijdens de diensten wordt er een collecte gehouden om de kosten te dekken die aan de samenkomsten zijn verbonden.

Wij heten u heel graag welkom in de Opstandingskerk.

Beleidsplan
Klik hier voor ons beleidsplan

Jaarrekening
Klik hier voor de jaarrekening

 

Samenkomst

Zondag 16 december 2018 spreekt:
A. Haverkamp
uit Woudenberg

Aanvang: 18.45 uur

Bijbelstudie Ermelo

Eerstvolgende studie:
woensdag 12 december 2018
Dato Steenhuis

Thema: Over God de Vader en over God de Zoon: NŠ de tijd in eeuwigheid

Locatie: Ons Huis, Zeeweg 100 te Ermelo

Aanvang: 20.00 uur

Bekijk het hele programma.

Bijbelstudie Nunspeet

Eerstvolgende studie:
maandag 17 december 2018
T. du Crocq

Thema: De Heere Jezus in de EvangeliŽn (3)

Locatie: Hart van Thornspic, Thornspic 11 te Doornspijk

Aanvang: 19.30 uur

Bekijk het hele programma.