Menu Sluiten

ANBI

Giften
De Stichting Maranatha-samenkomsten is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en ingeschreven onder fiscaal nummer 8232 55 694. Uw giften zijn derhalve aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het bankrekeningnummer is: NL64 INGB 0007 1942 31
ten name van: Stichting Maranatha-samenkomsten te Ermelo

Beleidsplan
Klik hier voor ons beleidsplan

Jaarrekening
Klik hier voor de jaarrekening

Menu