Menu Sluiten

Over ons

Bestuur
Voorzitter Evert Kok  ☎ (0341) 55 29 62
Secretaris Johannes Mateboer
Penningmeester Maarten Prins ☎ (06) 47 87 45 64
Bestuurslid Wim Nap  ☎ (0341) 56 22 05

Om een email te versturen klikt u hier

Over de Maranatha Samenkomsten
In het begin van de tachtiger jaren zijn de huidige Maranatha-samenkomsten ontstaan vanuit wekelijkse Bijbelstudieavonden van de Nederlandse Christelijke Gemeenschaps-bond. Er werden in eerste instantie vier diensten gepland op een zondagavond om te bezien of het beleggen van zulke diensten levensvatbaar was. Maar de respons op die avonden was dermate groot, dat reeds na twee zondagen werd besloten om daarmee door te gaan. Vrij snel daarna kwamen we eens in de veertien dagen bij elkaar, wat uitgroeide tot een wekelijkse samenkomst.

Tijdens onze Maranatha-samenkomsten klinkt het Profetische Woord. Wat is Gods journaal met betrekking tot de wereld, de Gemeente en Israël? De Bijbel laat ons zien hoe actueel die boodschap is voor de tijd waarin wij leven. Nog altijd is het Genadetijd en om die reden is het uiterst belangrijk om de boodschap van Verzoening, Vervulling en Verwachting te verkondigen in het licht van het Profetische Woord.

Tussen 18:45 en 19:00 uur en ook tijdens de dienst zingen we met elkaar prachtige liederen uit de bundels van Johannes de Heer, Glorieklokken en Opwekking. Dit doen we onder begeleiding van het orgel. Tijdens de diensten wordt er een collecte gehouden om de kosten te dekken die aan de samenkomsten zijn verbonden.

Wij heten u heel graag welkom!

Menu